Leidraad wet DBA

Waar moet ik als opdrachtgever op letten bij het gebruik van zelfstandige professionals / ZZP’ers?

VAR, wet DBA, modelovereenkomsten, loonheffing enz, hoe zit het nu? De media staan er vol van. De nieuwe wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties vervangt de VAR door modelovereenkomsten.  Vanaf 1 mei 2017 kunnen opdrachtgevers en zzp’ers een modelovereenkomst gebruiken om vooraf zekerheid te hebben over de voorgenomen arbeidsrelatie en zo te weten of er  geen sprake is van loondienst en er geen loonheffingen ingehouden en betaald hoeven te worden.

De WAT Company beschikt over een eigen goedgekeurde modelovereenkomst en tevens zijn de samenwerkingsovereenkomst tussen WAT Company en de zzp’er en de algemene voorwaarden goedgekeurd. Hiermee heeft de uitgebreide kennis van de WAT Company op dit gebied ook een officiële stempel van de Belastingdienst gekregen.

Om alvast te helpen hebben we een leidraad wet DBA opgesteld met nog meer informatie en tips. Deze leidraad kunt u hier downloaden.

Meer vragen? Neem dan contact met ons, info@watcompany.nl

We zijn altijd bereid om vragen te beantwoorden.