Raamovereenkomst Systeemgerichte contractbeheersing en uitvoering Toets coördinatie

Aleen ga je sneller maar samen kom je verder. Een term die veel gebruikt wordt, maar ook in de praktijk kan door de verbindingen binnen de WAT Company.

Door gezamenlijk op te trekken met bureau Kragten uit Herten en gezamenlijk de juiste competenties te verzamelen is het Kragten en WAT Company samen gelukt om voor Rijkwaterstaat aan de slag te gaan.

Sinds 2017 wordt gezamenlijk de Toetscoördinatie voor het cluster ZN A Wegen van Rijkswaterstaat uitgevoerd. Een mooie opdracht die op basis van de beste kwaliteit werd gegund. Onze aanpak werd gewaardeerd met een 8 en een 10 en beoordeeld als eerlijke prijs.

Daarnaast werd de raamovereenkomst Systeemgerichte ContractBeheersing op de percelen Multidisciplinaire projecten, Toetscoördinatie, Toetsen en Waarnemingen binnen gehaald. Ook deze  opdrachten zijn allen gegund op de beste prijs–kwaliteitverhouding. De raamovereenkomsten hebben een looptijd van twee jaar met een optionele verlenging van twee jaar.

We zijn daarbij continu op zoek naar zelfstandige professionals die met ons samen uitvragen vanuit deze raamovereenkomsten willen oppakken en uitvoeren