WAT helpt

Als zelfstandig professional (ZP’er) of opdrachtgever wil je bezig zijn met je professie, klanten en projecten. Het is dan belangrijk dat de randvoorwaarden hiervoor goed geregeld zijn. Wij helpen je hierbij. Voor je gemoedsrust of gewoon omdat het je werk comfortabeler maakt.

We hebben onze eigen goedgekeurde modelovereenkomst en zijn daarmee expert geworden in de wet DBA. We adviseren onze opdrachtgevers hoe om te gaan met inhuur en hoe eventueel geconstateerde risico’s kunnen worden verkleind of weggenomen.

We bieden ZP’ers oplossingen om mogelijke risico’s te minimaliseren of volledig weg te nemen. Denk hierbij aan verzekeringen, factoring, payrolling maar ook, indien gewenst, mogelijkheden om als ZP’er gebruik te kunnen maken van het sociale zekerheidsstelsel als vangnet bij ziekte of werkeloosheid.

Middels onze nieuwsbrief, LinkedIn en Twitter houden we ZP’ers en opdrachtgevers op de hoogte van belangrijke nieuwsfeiten en ontwikkelingen gerelateerd aan zelfstandig ondernemen en inhuren van ZP’ers.

Door collectieve inkoop van producten en diensten wordt een substantiële korting bedongen. Tevens kan door ontzorging het aantal productieve en declarabele uren groeien.